La Fundación Pakito Arriaran a los 10 años de la siembra de Hugo Chávez (CAST / EUS)

La Fundación Internacionalista Pakito Arriaran ha publicado desde Venezuela una nota de recuerdo al Comandante Hugo Chávez al cumplirse el 10º aniversario de su siembra.


Hugo Chavez ereiten hasi eta 10 urtera

Bere partida fisikotik 10 urtera, Hugo Chavez komandantearen irudia gogoratzea, lehenik eta behin, Venezuelako presidentetzara iritsi zenean Karibeko herrialdeko politika sozio-ekonomikoaren marjinazio, errepresio eta narriadurazko iraganarekin hautsi ziren aldaketak aitortzea da, non elite adeko-kopeyanoek boterea banatzen zuten milioika venezuelarren bizi-baldintzen kaltetan, beren baliabide natural izugarriak arpilatzen zituen Inperialismo iparramerikarraren asmoak zintzo zerbitzatzeko.

Hugo Chavezen irudia gogoratzea milioika venezuelarren irribarrea eta poza gogoan izatea da. Izan ere, milioika venezuelarrek elikadura, osasuna edo hezkuntza bezalako oinarrizko eskubideak zituzten pertsona gisa aldarrikatzen zituzten beren bizitzetan lehen aldiz, eta Puntu Finkoko Itunaren alderdiek hamarkadetan zehar ukatu egin zituzten.

Hugo Chavezen irudia gogoratzea herriko gizon baten etorrera nahikoa izan zela onartzea da, subiranotasun nazionala saldu zutenen aldetik mendetasun eta mespretxuzko hamarkaden ondoren harrotasun patrioa berreskuratzeko; ezarritako kultura elitista, arrazista eta diskriminatzailearen aurrean herri-kulturaren aldarrikapena da.

Hugo Chavezen irudia gogoratzea, halaber, porrotaren unerik txarrenetan ere lider bat izan daitekeela ez ahaztea da, akatsak aitortuz, baina inoiz ez borroka berriei eta konpromiso handiagoei atea itxiz, gizarte aske, berdintasunezko, parte-hartzaile eta atzerriko interesen mende ez dagoen baten helburuak lortzea ahalbidetuko dutenak.

Hugo Chavezekin, herria esnatzen denean ehun urtean behin esnatzen den Bolibar askatzaileaz hitz egiten zuen profezia betetzen da. Baina Bolibar profezia betetzeko iratzartzeaz gain, gizon eta emakume duin bihurtzeko ere esnatu zuen, denek behar zuten eta denak beren premien arabera artatuko ziren aberri batean.

Hugo Chavez gogoratzea pobreziaren eta marjinazioaren aurkako borroka erakustea da, Venezuelako herria txikitzen zuena, eta gaur egun, zoritxarrez, berriro ezarri nahi dituztenak, Venezuelako Errepublika Bolivartarraren aurkako zigor eta erasoen bidez. Herrialde bat inposatutako azpigarapenetik ateratzeko iraunkortasuna eta entrega ere bada, Venezuela baliabide naturalen esportatzaile bihurtzen zuena, Inperioaren eta tokiko elite ustelen mesedetan.

Hugo Chavez Errepublikaren birfundazioa ere izan zen, non hiritarrek bere zentzu guztia hartzen zuten eskubide eta parte-hartze subjektu gisa, eragiten zioten politika publikoetan eragin zezakeena eta eragin behar zuena. Hugo Chavezek patrio harrotasuna itzuli zien milioika venezuelarri, nazioaren gorputz sozialaren parte izateko aukerarik izan ez zutenei, nortasunerako eskubidea ere ukatzen baitzitzaien.

Hugo Chavez gogoratzea Amerikako Aberriari buruz hitz egitea da, integrazio-helburu gisa, herri horiei guztiei lankidetza- eta garapen-harremanetan mesede egingo diena, haien indar bateratuak beren biztanleei mesede egiteko eta mundu nahasi honen erronka ugariei aurre egiteko gai izan daitezen.

Gerraren, zapalkuntzaren edo apartheidaren menpean zeuden munduko herrientzat, Hugo Chavez izan zen bere errealitate mingarriak salatzen zituen ahotsa, boteretsuen aurrean jartzen zen gizon hura, bere lotsak nazioarteko gailurretako agertokietan agerian jartzeko. Horregatik, Venezuelan edo Amerikan ez ezik, munduan milioika pertsonak ere negar egin zuten, mundu berri askeago, bidezkoago eta subiranoago baten buru gisa jada lider propiotzat hartua baitzuten.

Chavez bizi da, borrokak aurrera darrai!!

Pakito Arriaran Fundazio Internazionalista

A los 10 años de la siembra de Hugo Chávez

A los 10 años de su partida física, recordar la figura del comandante Hugo Chávez es ante todo reconocer los cambios que su llegada a la presidencia de Venezuela supusieron de ruptura con un pasado de marginación, represión y deterioro de la política socio-económica en el país caribeño, donde las élites adeco-copeyanas se repartían el poder en detrimento de las condiciones de vida de millones de venezolanos para servir fielmente los designios del Imperialismo norteamericano que saqueaba sus inmensos recursos naturales.

Recordar la figura de Hugo Chávez es tener presente la sonrisa y la alegría de millones de venezolanos que por primera vez en sus vidas se veían reivindicados como personas con derechos tan básicos como a la alimentación, a la salud o a la educación, y que habían sido negados durante décadas por los partidos del Pacto de Punto Fijo.

Recordar la figura de Hugo Chávez es reconocer que bastó la llegada de un hombre del pueblo para recuperar el orgullo patrio tras décadas de sumisión y desprecio por parte de los que vendieron la soberanía nacional; es la reivindicación de la cultura popular frente a la cultura elitista, racista y discriminatoria que se había impuesto.

Recordar la figura de Hugo Chávez es también no olvidar que un líder puede serlo incluso en los peores momentos de la derrota, reconociendo los errores pero jamás cerrando la puerta a nuevas luchas y mayores compromisos que permitan alcanzar los objetivos planteados de una sociedad libre, igualitaria, participativa y no sometida a intereses extranjeros.

Con Hugo Chávez se cumplía la profecía que hablaba del Bolívar libertador que se despierta cada cien años cuando se despierta el pueblo. Pero no solo despertó a Bolívar para cumplir la profecía, sino que lo hizo para reconvertirlo en un hombre y una mujer dignos, en una patria donde todos cupieran y a todos se atendiera según sus necesidades.

Recordar a Hugo Chávez es mostrar la lucha contra la pobreza y la marginación que atenazaban al pueblo venezolano y que hoy, desgraciadamente, quieren volver a implantar mediante sanciones y agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela. Es también la constancia y la entrega para sacar a un país del subdesarrollo impuesto que convertía a Venezuela en un exportador de recursos naturales en beneficio del Imperio y de las corruptas élites locales.

Hugo Chávez fue también la refundación de la República, donde la ciudadanía adquiría todo su sentido como sujeto de derecho y de participación que podía y debía influir en las políticas públicas que le afectaban. Hugo Chávez devolvió el orgullo patrio a millones de venezolanos y venezolanas, a aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de formar parte del cuerpo social de la nación pues hasta el derecho a la identidad se les negaba.

Recordar a Hugo Chávez es hablar de la Patria Americana como un objetivo de integración que beneficie a todos esos pueblos en relaciones de cooperación y desarrollo para que sus fuerzas unidas sean más capaces de beneficiar a sus poblaciones y de hacer frente a los innumerables retos de este mundo convulso.

Para los pueblos del mundo sometidos a la guerra, a la opresión o al apartheid, Hugo Chávez fue también la voz que denunciaba sus dolorosas realidades, fue aquel hombre que se plantaba frente a los poderosos para poner al descubierto sus vergüenzas en los escenarios de las cumbres internacionales. Por ello su muerte no fue únicamente llorada en Venezuela o en América, sino también por millones de personas en el mundo que ya lo habían adoptado como líder propio, como líder de un nuevo mundo más libre, más justo, y más soberano.

¡¡Chávez vive, la lucha sigue!!

Fundación Internacionalista Pakito Arriaran

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *